ANSTÄLLNINGAR OCH UPPDRAG

Gästlärare i textiltryck och mönsterformgivning HDK Steneby.

Projektledare och kommunikatör för Omforma Makt/Egenmakt.
Undervisningstekniker i tryck, färgning och beredning på Textilhögskolan i Borås.
Designer Wallvision, Boråstapeter/Engblands.
Kommunikatör och researcher för studien Omforma –nya strukturer för designbranschen.
Medlem i designkollektivet Design Stories.
Designer Almedahls.
Trainee, Création Baumann, designavdelningen (Schweiz).
Frilans mönsterdesigner för Almedahls.
Frilansdesigner för IKEA.


FÖRTROENDEUPPDRAG

Kassör i ateljéföreningen Tredje Lång.
Kassör i Omforma ideell förening.


WORKSHOPS
Makt/Egenmakt i design –nätverksworkshop.
Skapa med spill och returmaterial.
Hållbarhetsaspekter i designprocessen.


FÖRELÄSNINGAR
Omforma –nya strukturer för designbranschen.
Makt/Egenmakt i designbranschen.
Normkritik och hållbarhetsaspekter i förhållande till design.


PUBLIKATIONER
Researcher för studien Omforma -nya strukturer för designbranschen.

Redaktionsarbete i antologin och utställningskatalogen Makt/Egenmakt i designbranschen.


UTBILDNING
Textilhögskolan i Borås. BA i textildesign.
The Royal Danish Academy of Fine Arts –The School of Design. Produktdesign med inriktning på textil.
Capellagården. Hantverksutbildning med textil inriktning.


SPRÅK
Svenska: modersmål
Engelska: goda kunskaper


DIGITAL BILDBEHANDLING
Photoshop: goda kunskaper +specialkunskaper inom bildbehandling för mönster och tryckoriginal.
Illustrator: goda kunskaper
Indesign: goda kunskaper


UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER
Tillsammans i Omforma, Västra Götalandsregionens projektstöd för Makt/Egenmakt.
Tillsammans i Omforma, Statens kulturråds projektstöd för Makt/Egenmakt.
Tillsammans i Omforma, Tillväxverkets projektmedel för regional utveckling.
Tillsammans i Omfomra, Postkodlotteriets stöd för arbete med projektet Makt/Egenmakt.
Kulturbryggans genomförandestöd för projektet Konsten att odla bostaden.
Kulturbryggans genomförandestöd för projektet Merry-Go-Round, design med spill.
Almedahls Award för mitt arbete med experimentella trycktekniker och oändliga rapporter.


UTSTÄLLNINGAR OCH MÄSSOR
Gotlands kulturrum, Omforma Makt/Egenmakt januari–februari.
ICIA –Institute for Contemporary Ideas and Art i Göteborg, Omforma Makt/Egenmakt.
Malmö Form/Design Center, Omforma Makt/Egenmakt november.
Kuu Lamp på Stockholm Furiture Fair.
Mönster mot offentlig miljö på Stockholm Furiture Fair med stöd av Svensk Form Väst.
Röhsska museet, grupputställning med projektet Merry-Go-Round. Produkter av spillmaterial.
Milan Design Week, Designers Block, Merry-Go-Round Produkter av spillmaterial.
Check In. Utställning under Stockholm Furniture Fair.
Formex Stockholm. Merry-Go-Round. Produkter av spillmaterial.
Milan Design Week, Zona Tortona i Milano, Paus, mobilt, textilt rum för kontemplation.
Världskulturmuseet i Göteborg. Paus, mobilt, textilt rum för kontemplation. Separatutställning.
Formex. Stockholm. Paus, mobilt, textilt rum för kontemplation.
Stockholm Furniture Fair, Paus, mobilt, textilt rum för kontemplation i utställningen Body & Space med Textilhögskolan.
Indigo. Paris, utställning av textila experiment.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna